Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lepsze jutro” w Będzinie realizuje program dostarczania żywności dla mieszkańców Gminy Będzino. Żywność wydawana jest w magazynie przy budynku ŚDS Będzino 56.

Read more