Warsztay pomoc Żywnościowa 2014-2020

W poniedziałek 24 października w Środowiskowym domu odbyły się Warsztaty  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W zajęciach wzięło udział 21 uczestników i personel ŚDS. Pierwsza cześć warsztatów to wykład na temat jak racjonalnie gospodarować  żywnością, unikając marnotrawstwa. Druga część warsztatów bardzo podobała się uczestnikom,polegała na przyrządzaniu i degustacji posiłków.Po zajęciach wszyscy uczestnicy jednogłośnie orzekli,ze to był dobrze spędzony czas i bardzo dużo wynieśli zwłaszcza z pokazu gotowania.