Dodano przez admin

Żywność

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” będzie wydawało żywność dla mieszkańców gminy Będzino. Osoby samotnie gospodarujące nie mogą przekroczyć dochodu 951zł, a osoby w rodzinie 1028 zł. Żywność będzie wydawana w dniach 06.03.2018 r. (wtorek) od godz 8.00 do godz 13.30 i 07.03.2018r (środa) od godz 8.00 do godz 11.00 przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

Punkt wsparcia rodziny i dziecka

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Bedzino 21 informuje, że został uruchominy od stycznia 2018 roku „Punkt wsparcia rodziny i dziecka„, który ma na celu udzielenie bezpłatnego  poradnictwa dla mieszkańców Gminy Bedzino.              Poradnictwo specjalistyczne jest skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy, krzywdzących oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach poradnictwa pomoc mogą uzyskać rodzice […]

Hortiterapia w ŚDS

W ostatnim czasie przy ŚDS „Razem Radośniej” utworzono nową pracownię terapeutyczną, w której zajęcia prowadzane będą metodą hortiterapii. Co oznacza to trudne słowo? Hortiterapia to inaczej ogrodoterapia, czyli leczenie ogrodem, leczenie poprzez zajmowanie się roślinami.

Pomoc żywnościowa

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Będzinie informuje, że podpisało umowę z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach w dniu 31.08.2017 r., na dystrybucję żywności dla osób potrzebujących  w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. W celu otrzymania pomocy , należy złożyć podanie do GOPS w Będzinie dokumentując dochód rodziny, który obecnie wynosi dla osoby samotnie […]

Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

Prace modernizacyjne wokoło Środowiskowego Domu Samopomocy

Od początku maja trwają prace przy zagospodarowaniu i upiększeniu terenu wokół ŚDS w Będzinie. Podopieczni czynnie włączają się do pomocy w porządkowaniu i ukwiecaniu terenu.Ważnym elementem uspołeczniania podopiecznych jest poczucie ,ze pracują, aby upiększyć miejsce w którym spędzają po kilka godzin dziennie.