Punkt wsparcia rodziny i dziecka

Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” Bedzino 21 informuje, że został uruchominy od stycznia 2018 roku „Punkt wsparcia rodziny i dziecka„, który ma na celu udzielenie bezpłatnego  poradnictwa

dla mieszkańców Gminy Bedzino.

             Poradnictwo specjalistyczne jest skierowane do osób uzależnionych, współuzależnionych, doznających przemocy, krzywdzących oraz będących w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto w ramach poradnictwa pomoc mogą uzyskać rodzice z trudnościami wychowawczymi oraz rodziny borykające się z problemami rodzinnymi.

             Ponadto w ramach Punktu wsparcia rodziny i dziecka proponuje się przeprowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktyczne wg programu Spójrz inaczej w szkołach podstawowych gminy Będzino. Program jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem zajęć jest nauczanie dzieci rozumienia siebie i innych, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały po środki uzależniające.

            Punkt przyjęć mieści się w dotychczasowym punkcie A/A Bedzino 21. Poradnictwo prowadzić będzie Aleksandra Lachowicz – specjalista rodzinny.

Punkt czynny będzie dwa razy w miesiącu

 9.01.2018 w godzinach od 8.00 – 13.00

31.01.2018 w godzinach od 13.00 – 17.00

 to jest termin na styczeń

 Należy się umawiać bezpośrednio w punkcie lub telefonicznie poprzez pracowników GOPS.

 Stanisława Papajewska-Hanasz – pracownik socjalny – tel. 694462596

  1. Marta Nowak – asystent rodziny – tel. 602556126

 Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” pozyskało środki na prowadzenie punktu w ramach rozstrzygniętego konkursu przez Wójta Gminy Bedzino na realizację zadania z zakresu profilaktyki.

Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

Read more

Warsztay pomoc Żywnościowa 2014-2020

W poniedziałek 24 października w Środowiskowym domu odbyły się Warsztaty  z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W zajęciach wzięło udział 21 uczestników i personel ŚDS. Pierwsza cześć warsztatów to wykład na temat jak racjonalnie gospodarować  żywnością, unikając marnotrawstwa. Druga część warsztatów bardzo podobała się uczestnikom,polegała na przyrządzaniu i degustacji posiłków.Po zajęciach wszyscy uczestnicy jednogłośnie orzekli,ze to był dobrze spędzony czas i bardzo dużo wynieśli zwłaszcza z pokazu gotowania.

Pierwsza rok działania ŚDS w bedzinie

wigilia-pomiejszonep1010385p1010410-kopiaWczoraj odbyła się mała uroczystość w Środowiskowym Domu Samopomocy W Będzinie.Dzięki staraniom Pani Prezes Stasi Papajewskiej -Hasnasz i przychylności władz gminy dom działa i wspiera potrzebujących z terenu gminy Będzino i Mielno. W uroczystości wzięli udział pan Wójt Henryk Broda, pan Kierownik GOPS Andrzej Tyl, pani Barbara Grudzień zastępca prezesa Stowarzyszenia ,,Lepsze Jutro” i Pani Teresa Dębiec. Było wspólne śpiewanie kolęd, życzenia i słodki poczęstunek. Pan Wójt złożył uczestnikom i personelowi życzenia jubileuszowe i świąteczne. Po części oficjalnej był czas na spotkanie Wójta i zaproszonych gości, by przy kawie porozmawiać o ubiegłym roku i o tym jakie możliwości daje uczestnikom ŚDS. Uczestnicy opowiadali o swoich odczuciach i o tym jak dużym wsparciem życiowym jest możliwość korzystania z miejsca w ,,Domu” udział w zajęciach wycieczkach,imprezach i normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.Pan wójt zwrócił uwagę na fakt, że ŚDS zapewnia opiekę, ciepły posiłek i możliwość rozwoju talentów, a także kontakt ze światem i dostęp do wielu nowości co w przypadku wielu uczestników w domu rodzinnym nie miało by szans na zaistnienie. Był występ młodzieży z DPS w Nowych Bielicach o tematyce Bożonarodzeniowej,co wprowadziło wszystkich w podniosły nastrój zbliżających się świąt.Bardzo dziękujemy za wsparcie i dobrą wolę władzom gminy Będzino i zarządowi stowarzyszenia ,,Lepsze Jutro”. Razem możemy więcej.

Kiermasz wiązanek i stroików.

 

Od tygodnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Będzinie można nabyć, po bardzo atrakcyjnych cenach stroiki i wiązanki na Święto Zmarłych.Wiązanki powstają podczas zajęć terapeutycznych, są tworem wyobraźni uczestników i terapeutów. Środki uzyskane ze sprzedaży pozwolą na zakup nowych materiałów do terapii. Zapraszamy  w godzinach otwarcia ŚDS tj.od 7,00-15,00 Będzino 56

20161020_0729241

20161020_072843120161020_0729101

 

Zajęcia ART-filcowanie

14 października w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyły się warsztaty z filcowania kolorowej wełny. Wełna to bardzo plastyczny materiał o dużych walorach terapeutycznych, praca polegająca na filcowaniu ma duże znaczenie dla podnoszenia sprawności manualnej  i rozwijanie wyobraźni i samorealizacji plastycznej. Warsztaty poprowadziła Ewa Makedońska, która od wielu lat pracuje z młodzieżą niepełnosprawna wykorzystując różne metody terapii. W zajęciach wzięli udział zarówno uczestnicy jak i rodzice, terapeuci i osoby zaprzyjaźnione z ŚDS. Było dużo zabawy, nauki i pomysłów na podnoszenie jakości terapii i fajnych form spędzania czasu. Dwie godziny to bardzo mało,ale mamy zamiar kontynuować zajęcia tego typu.

 

filco4filco filco3 filco2 filco1

 

 

 

 

 

PRACE PANI EWY MAKEDONSKIEJ

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stowarzyszenie ,,Lepsze jutro” w Będzinie realizuje program dostarczania żywności dla mieszkańców Gminy Będzino. Żywność wydawana jest w magazynie przy budynku ŚDS Będzino 56.

Read more

Prace modernizacyjne wokoło Środowiskowego Domu Samopomocy

Od początku maja trwają prace przy zagospodarowaniu i upiększeniu terenu wokół ŚDS w Będzinie. Podopieczni czynnie włączają się do pomocy w porządkowaniu i ukwiecaniu terenu.Ważnym elementem uspołeczniania podopiecznych jest poczucie ,ze pracują, aby upiększyć miejsce w którym spędzają po kilka godzin dziennie.

Kiermasz prac uczestników ŚDS w Gąskach

W dniach od 01 do 03 maja uczestnicy Środowiskowego Domu samopomocy zorganizowali wystawę i sprzedaż swoich prac w Gąskach.

Read more

Wycieczka Karpacz od 05-09 września 2016 roku

Pierwsza wycieczka zorganizowana przez Stowarzyszenie ,,Lepsze Jutro” dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie.

Read more