Prace modernizacyjne wokoło Środowiskowego Domu Samopomocy

Od początku maja trwają prace przy zagospodarowaniu i upiększeniu terenu wokół ŚDS w Będzinie. Podopieczni czynnie włączają się do pomocy w porządkowaniu i ukwiecaniu terenu.Ważnym elementem uspołeczniania podopiecznych jest poczucie ,ze pracują, aby upiększyć miejsce w którym spędzają po kilka godzin dziennie.