Rodzina Razem w Tymieniu – festyn charytatywny dla Marty Kopacz