Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej”

Będzino 56

76-037 Będzino

Prezes Zarządu Stowarzyszenia: Stanisława Papajewska – Hanysz

tel. +48 694 462 596

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy: Elżbieta Miklis

tel: +48 796 109 760