P1000386Środowiskowy Dom Samopomocy Razem Radośniej w Będzinie istnieje od grudnia 2015 r. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A i B, przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ośrodek dysponuje 30 miejscami dla mieszkańców Gminy Będzino. Dom ma charakter placówki dziennej, otwartej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 z wyłączeniem przerwy urlopowej oraz dni ustawowo wolnych od pracy. W naszym ośrodku wydawane są dwa posiłki, śniadanie i obiad.

W ośrodku realizowane są rożnego rodzaju formy terapii przystosowane do możliwości psychofizycznych uczestników, prowadzone w pracowniach:

 • multimedialnej

 • komputerowej

 • plastycznej

 • gospodarstwa domowego

 • edukacyjnej

 • pokój wyciszeń

Do zadań ośrodka należy adaptacja i rehabilitacja domowników z miejscem, w którym się spotykają. Wykonują oni różnego rodzaju czynności, podporządkowują się zasadom i normą tam obowiązującym, poprzez :

 • kształtowanie umiejętności społecznych;

 • wspomaganie rozwoju osobistego;

 • wspomaganie rozwoju sfery emocjonalnej;

 • rozszerzenie umiejętności związanych z interakcjami społecznymi, wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia;

 • kształtowanie umiejętności dokonywania w toku działania – prostych operacji umysłowych;

 • przygotowanie do nauki pisania i czytania w zakresie możliwym do osiągnięcia;

 • rozwijanie twórczej aktywności podopiecznych w dziedzinie plastyki, muzyki;

 • przygotowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

W chwili obecnej nie dysponujemy wolnymi miejscami, chętni powinni zapisywać się na listę rezerwową. Zgłoszenia przyjmuje pracownik socjalny GOPS w Będzinie.